Episode 34

full
Published on:

27th Jul 2021

הרב חיים נבון משוחח עם ראש העיר בית שמש, עליזה בלוך, על קהילות בישראל במאה העשרים ואחת | 34#

הרב חיים נבון משוחח עם ראש העיר בית שמש, עליזה בלוך, על קהילות בישראל במאה העשרים ואחת | פרק 34

ד"ר עליזה בלוך היא ראש העיר בית שמש, עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בעיצוב מערכת החינוך העל-יסודית בעיירות הפיתוח, והיא מרבה לעסוק בחינוך,הגות, ובסוגיות חברתיות. בפרק זה משוחח איתה הרב חיים נבון על סוגיות שונות הקשורות לרעיון 'הקהילה'. מהי וכיצד ניתן להגדיר קהילה? מה הערך שלה? כיצד ניתן לעודד ואף ליזום הקמת קהילות?

בפרק הם גם משוחחים על מקומן של הרשויות המקומיות וסמכויותיהן במדינת ישראל, מדוע חשיבותן אף גברה בתקופת הקורונה, כיצד מתמודדת ד"ר בלוך עם עובדת היותה של בית שמש אחת מהערים ההטרוגניות בישראל, היחס לקהילות השונות, ועוד

הפרק הוקלט במהלך ערב השקה לספרו של הרב חיים נבון 'מדינה קטנה לעם גדול' שהתקיים במשרדי קרן תקווה

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/45BUKWw0o9I

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה