Episode 33

full
Published on:

20th Jul 2021

הרב חיים נבון משוחח עם השופט נעם סולברג על מדינה יהודית ומערכת המשפט בישראל | אפשר לחשוב | 33#

השופט נעם סולברג מכהן כשופט בבית המשפט העליון , כשופט דתי וכמשפטן המשתייך לאסכולה השמרנית הוא מרבה להתייחס בפסיקותיו למשפט העברי ולאופיה היהודי של מדינת ישראל. בפרק זה, שהוקלט במהלך ערב השקה לספרו של הרב חיים נבון 'מדינה קטנה לעם גדול' משוחח הרב חיים נבון עם השופט נעם סולברג על מקומו של המשפט העברי במערכת החוק הישראלית, על הערכים היהודיים שהוא מביא בפסיקותיו, על תפיסתו לגבי אופיה היהודי של מדינת ישראל והדרך שבה הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי, ועוד.

לצפיה: https://youtu.be/7251id1cbhg

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה