Episode 60

full
Published on:

18th Oct 2022

הרב חיים נבון על החידה של פרשת בראשית - מדוע קרסה החברה האנושית?

סיומה של פרשת בראשית מתאר קריסה כוללת של החברה האנושית. אלוהים נאלץ למחות אותה במבול, ולהתחיל מחדש. מה המסר הרעיוני הרלוונטי של הפרשות הללו? איך רואה התורה את האדם והחברה שהקים?

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה