Episode 39

full
Published on:

14th Oct 2021

החידה הסינית: הרב חיים נבון משוחח עם ד"ר שגיא ברמק על שוק חופשי, שגשוג כלכלי ודמוקרטיה | 39#

דמוקרטיה כצורת שלטון מעסיקה את האנושות כבר מימי העולם העתיק, במאה שלנו היא נהוגה -ברמה כזו או אחרת- בכל מדינה מערבית-ליברלית. אך שאלת הקשר בין דמוקרטיה לצמיחה ושגשוג כלכלי, היא שאלה מורכבת יותר. האם דמוקרטיה מובילה לכלכלת שוק חופשי -ובעקבות כך לצמיחה, או שמא להיפך. כלכלת השוק מובילה מדינות לליברליזציה והעלאת הערכים הדמוקרטיים, מה שמשפיע על צורת השלטון בסופו של דבר. ואיך כל זה קשור לסין?

לצפיה: https://youtu.be/4zZTOPwLcOY

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה