Episode 37

full
Published on:

30th Sep 2021

הרב חיים נבון משוחח עם פרופ' דני אורבך על הטרלול התוקפני של האקדמיה המערבית | 37#

דני אורבך הוא היסטוריון צבאי ופרופסור חבר באוניברסיטה העברית במדור ללימודי אסיה. בפרק זה משוחח איתו הרב חיים נבון על תופעת התוקפנות של האקדמיה במדינות המערב ובמיוחד בארה"ב כלפי מי שמעיז להציג דעה שונה מן הקונצנזוס, על חדירת התאוריות הביקורתיות והשפעותיהן, על תופעת ההשטחה וההדרה של דעות מסוימות מהאקדמיה, ועוד

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/VFxKS09FxGw

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה