Episode 22

full
Published on:

20th Apr 2021

הרב חיים נבון משוחח עם ד"ר שגיא ברמק על העמדה הליברטריאנית | אפשר לחשוב | 22#

ליברטריאניזם היא פילוסופיה פוליטית ותנועה פוליטית שהתפתחה בארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20, ההגדרה הבסיסית ביותר של התפיסה היא ההנחה כי לאדם זכות קניין בגופו וברכושו והוא חופשי לעשות באלו כרצונו, כל עוד הוא לא פוגע בזכותם של אחרים לנהוג כך. אך מהי בעצם הגישה הליברטריאנית, ומה גורם לה לצבור פופולריות כה רבה בישראל בעשורים האחרונים הן בקרב אנשי שמאל והן בקרב אנשי ימין?

ד"ר שגיא ברמק, ראש תכנית אדם סמית' במכון ארגמן מבית קרן תקווה, משוחח עם הרב חיים נבון על חמשת העקרונות של הגישה.

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/Z-v2-au6Y_o

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה