Episode 15

full
Published on:

15th Feb 2021

הרב חיים נבון מדבר עם הרב ניר מנוסי על חסידות ושמרנות | אפשר לחשוב

הרב ניר מנוסי הוא מורה לחסידות, מרצה על יהדות ותרבות, מחבר ספרים על החסידות ופובליציסט. בפרק זה הוא משוחח עם הרב חיים נבון על עמדותיו ביחס לקשר ולמתח בין חסידות לשמרנות, על התפיסות החסידיות והשפעתן על עיצוב עולם הרעיונות היהודי, על האופן שבו הוא רואה את עולם הרעיונות השמרני ואת מקומו ביחס לחיים אמוניים מחד ולעולם הפרוגרסיבי מאידך, על חשיבותה של ההגות השמרנית לחברה, על המתח שבין שפיות ורציונליות לבין תסיסה פנימית והתחדשות, על הקשר בין הרב קוק לעולם הקבלה והחסידות, ועוד

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/NE69fehXgUU

Show artwork for אפשר לחשוב

About the Podcast

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב הוא פודקאסט חדש מבית קרן תקווה, בו משוחח הרב חיים נבון בכל פרק עם אורח אחר על דת, שמרנות, הגות וענייני השעה